Lær at læse hos LæseLæring

LæseLæring tilbyder læseundervisning
for ordblinde og dig med læseudfordringer.

Lær at læse hos LæseLæring

  • Eneundervisning

  • Intensiv holdundervisning

  • Forskningsbaseret undervisning

  • Relevant læse- og skriveteknologi

  • Effektive læse- og stavestrategier

  • Succesfuldt læse- og staveløft

Når ordblinde og dig med læseudfordringer oplever, at klassekammeraterne bare kan læse og stave, og du stadig har svært ved at læse og stave, kan det påvirke selvværd og forventninger til egne evner til at lære i negativ retning. Derfor er det en naturlig del af undervisningen, at jeg arbejder med at styrke elevens selvværd og selvopfattelse.

Der er en tæt sammenhæng mellem læsning og stavning, og man bliver bedre til at læse ved at stave og bedre til at stave ved at læse.
Læsning og stavning involverer de samme processer. Alle forløb indeholder både læsning og stavning.

Lene Stisen

Jeg er indehaver af LæseLæring i Møldrup. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har 27 års undervisningserfaring.

Jeg har primært været dansk- og tysklærer.

Desuden har jeg været læsevejleder, inklusionsvejleder og andetsprogsunderviser.

Jeg har stor viden og mange års erfaringer med at undervise ordblinde og elever med læse- og staveudfordringer.

Succes

Et læseforløb for ordblinde og dig med læseudfordringer giver et læseryk, der giver nyt læsemod og troen på, at du kan lære at læse og stave.

Hos LæseLæring lærer du at læse og stave.

Du vil lære at læse, stave og blive en aktiv og deltagende medspiller i din egen læseudvikling.

Der en tæt sammenhæng mellem læsning og stavning, og man bliver bedre til at læse ved at stave og bedre til at stave ved at læse. Læsning og stavning involverer de samme processer.

Alle forløb indeholder både læsning og stavning.

Læseforløb

Jeg tilbyder:

 Individuelle forløb
Intensive forløb
 Alkalær generelt

I kan læse mere om priserne ved at trykke på knappen “Læs mere” eller kontakte mig på mail eller telefon 5116 7415

Video præsentation af LæseLæring

Undervisningen hos LæseLæring