fbpx

Basis-Matematik

Basis-Matematik tager udgangspunkt i det aktuelle færdighedsniveau.

Tal er grundlaget for matematik, så vi arbejder med tal på alle mulige måder, men vi starter på det niveau, hvor du er.

Én underviser og én elev. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes matematikkompetencer og læringstempo, og undervisningen vil være en vekselvirkning af praktiske læringsformer og bevægelse.

Et individuelt forløb tilrettelægges, så det passer til dig. Alle er forskellige steder i matematikprocessen, og derfor kan et individuelt forløb være en blanding af flere forskellige matematiske elementer. I et samarbejde får vi fokus på, hvor udfordringerne er.

Der vælges materialer, der netop arbejder med de matematiske elementer, som vi har fokus på.

På Basis-Matematik arbejdes der med:

 • Talegenkendelse
 • Talforståelse
 • Større/mindre
 • Størrelser
 • Mængder
 • 10`er venner
 • Positionssystemet; enere, tiere og hundrede
 • Opstilling af regnestykker
 • Plus – addition
 • Minus – subtraktion
 • Gange – multiplikation
 • Dividere – division
 • Den lille tabel

Da al omgang med tal tager længere tid for personer med matematikudfordringer end for andre, så arbejder vi med et emne ad gangen, hvor der er tid og ro til at fordybe sig i tallene og strategierne.

Mennesker med matematikudfordringer kan være særligt følsomme overfor uoverskuelige og rodede opstillinger af tal og opgaver. Derfor arbejdes der med overskuelighed både visuelt og auditivt.

Et Basis-Matematikforløb er på 10 undervisningslektioner.