fbpx

Talblind

Matematikudfordringer – talblind

Nogle børn og voksne går helt i sort, når det handler om matematik. Det kan skyldes matematikangst, generelle matematikvanskeligheder og – for de hårdest ramte – talblindhed.

At have matematikudfordringer er ikke det samme som at være talblind. Matematikudfordringer er en bredere betegnelse for personer, som forlader folkeskolen med matematiske færdigheder på et niveau, som gør det svært at gennemføre en uddannelse.

Talblindhed, også kaldet dyskalkuli mener man, at ca. 1-5 % lider af. Talblindhed er en diagnose på linje med ordblindhed.

Den dokumenterede viden om talblindhed er begrænset, og der er ikke enighed i forskningen om, hvad talblindhed er, og hvordan det identificeres. Der er dog generel enighed om, at talblindhed er en specifik indlæringsvanskelighed, der betyder, at mennesker med talblindhed oplever vedvarende vanskeligheder inden for aritmetik (læren om tal).

Talblindhed gør det vanskeligt at fremkalde talviden, og mennesker med talbindhed vil ofte komme frem til nogle upræcise matematiske ræsonnementer. Talblindhed kan defineres på følgende måde:

”Talblindhed/dyskalkuli er en læringsudfordring, der er påvirket af en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, som kan have forskellige udtryk, men som ikke primært kan forklares på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, psykologiske eller sociologiske årsager. Talblindhed/dyskalkuli omfatter vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder”.

Læs mere om kurset: Basis-Matematik